Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής (Παράρτημα Θράκης) ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων

Διεύθυνση
Πολυλειτουργικό Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κομοτηνής, Μαρασλή 1, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή
Τηλέφωνο
25310 37842
Fax
25310 37798
Email
cckomotini@kethea-kivotos.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00-16.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
Δεν υπάρχει περιορισµός
'Οριο ηλικίας
Άνω των 18 ετών
Γίνονται δεκτοί
Χρήστες Γονείς, σύντροφοι, αδέλφια και συγγενείς χρηστών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Κρίνεται κατά περίπτωση

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ενημέρωση για τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράµµατα 
  • Κινητοποίηση για µείωση της χρήσης και των επιβλαβών συνεπειών της
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική 
  • Ομάδες αυτοβοήθειας χρηστών
  • Προετοιμασία χρηστών για ένταξη στην κύρια φάση θεραπείας και τη μετέπειτα ομαλή επανένταξη στην κοινωνία 
  • Ενημέρωση σε συγγενείς χρηστών σχετικά µε θέµατα χρήσης ουσιών καθώς και για τη λειτουργία του θεραπευτικού προγράµµατος ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς