Συμβουλευτικός Σταθμός Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ

Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Υψηλάντου 185, Τ.Κ. 262 25, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610 279795
Fax
2610 621955
Email
patrasnet@okana.gr, diktyogefyra@yahoo.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 9.00-Ι9.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
20-30 άτομα
'Οριο ηλικίας
Από 18 έως 40 ετών
Γίνονται δεκτοί
Εξαρτημένοι από ψυχοδραστικές ουσίες (συμπεριλαμβανομένου και του αλκοόλ) από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

2-4 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Συμβουλευτική/κινητοποίηση σε θεραπεία

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική/ κινητοποίηση για διακοπή της κατάχρησης ψυχοδραστικών ουσιών από τον εξαρτημένο
  • Κοινωνιοθεραπευτικές δραστηριότητες
  • Παραπομπές σε άλλα θεραπευτικά προγράμματα
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας
  • Ενημέρωση/εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, δικαστικών, εκπαιδευτικών κ.ά.
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς