Θεραπευτική Κοινότητα ΕΞΟΔΟΣ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

Διεύθυνση
2ο χλμ. Λάρισας-Γιάννουλης, Τ.Κ. 415 00, Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 259500, 532861
Fax
2410 259547
Email
info@kethea-exodos.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Καθημερινά, όλες τις ώρες

Δυναμικότητα σε θέσεις
60 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 18 ετών
Γίνονται δεκτοί
Χρήστες ναρκωτικών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

9-12 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα
 • Οδοντιατρείο
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός

Ψυχοθεραπεία:

 • Ατομική θεραπεία
 • Ομαδική θεραπεία
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Ομάδα αυτοβοήθειας
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Βοήθεια για αναζήτηση εργασίας (ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων)
 • Μεταθεραπευτική φροντίδα

Εκπαίδευση:

 • Βασική ακαδημαϊκή εκπαίδευση (σε οργανωμένη εκπαιδευτική δομή, το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ)

Άλλες δραστηριότητες:

 • Ενημέρωση κοινού, φορέων και ενδιαφερομένων
 • Οργάνωση/συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
Εθνικοί Φορείς