Θεραπευτική Κοινότητα Γέφυρα Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ

Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Υψηλάντου 175-177, Τ.Κ. 262 25, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610 279795, 278842
Fax
2610 621955
Email
patrasnet@okana.gr, diktyogefyra@yahoo.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Σάββατο, 8.00-20.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
30-40 άτομα
'Οριο ηλικίας
Από 18 έως 40 ετών
Γίνονται δεκτοί
Εξαρτημένοι από ψυχοδραστικές ουσίες που έχουν διακόψει τη χρήση και έχουν ολοκληρώσει τη θεραπευτική τους πορεία στο Συμβουλευτικό Σταθμό
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

12-15 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας
 • Κοινωνιοθεραπευτικές τεχνικές (μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική
 • Κοινωνιοθεραπευτικές δραστηριότητες εμψύχωσης και κινητοποίησης
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής και επικοινωνίας

 

Ψυχοθεραπεία:

 • Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Ομαδική ψυχοθεραπεία
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Στέγαση, ξενώνας
 • Παροχή νομικών συμβουλών/βοήθειας

 

Εκπαίδευση:

 • Εκπαίδευση, επιμόρφωση

 

Άλλες δραστηριότητες:

 • Δημιουργικές ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς