Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης Λάρισας

Διεύθυνση
Π.ΠΠ.ΓΝ. Λάρισας, λόφος Μεζούρλου, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 671841-2
Fax
2410 628130
Email
pesy_larisas@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, 8.00--Ι6.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
110 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Μακροχρόνιοι χρήστες ηρωίνης
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Δεν υπάρχει προγραμματισμένη διάρκεια

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο υποκατάστασης με βουπρενορφίνη σε συνδυασμό με ατομική, ομαδική και οικογενειακή θεραπεία διαφόρων προσεγγίσεων (συστημική, προσωποκεντρική)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
  • Βασική ιατρική φροντίδα
  • Ψυχιατρική περίθαλψη
  • Χορήγηση βουπρενορφίνης, ναλτρεξόνης
Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Πρόληψη υποτροπής
  • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική

 

Ψυχοθεραπεία:

  • Ατομική θεραπεία
  • Ομαδική θεραπεία
  • Οικογενειακή θεραπεία