Τμήμα Αποφυλακισμένων Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

Διεύθυνση
Ασκληπιού 19, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3611803, 3614242
Fax
210 3609816
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Τετάρτη, 16.00-18.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
Δεν υπάρχει περιορισμός
'Οριο ηλικίας
Άνω των 22 ετών
Γίνονται δεκτοί
Όσοι εξαρτημένοι έχουν αποφυλακιστεί μέσα στο διάστημα των τελευταίων 12 μηνών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

3-4 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Ολιστική προσέγγιση της εξάρτησης ως πολυπαραγοντικό φαινόμενο με βάση τη διαλεκτική ανάλυση της κοινωνιοψυχογένεσης

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
  • Βασική ιατρική φροντίδα
  • Ψυχιατρική περίθαλψη
Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση
  • Ομάδες υποδοχής
  • Ομάδες προεμψύχωσης
  • Ανοιχτές ομάδες παρακολούθησης και θεραπείας
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
Κοινωνικές υπηρεσίες
  • Ενημέρωση και καθοδήγηση σε σχέση με νομικά προβλήματα
  • Ενημέρωση και καθοδήγηση σε σχέση με ασφαλιστικά θέματα
  • Ενημέρωση και καθοδήγηση σε σχέση με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς