1996 και νωρίτερα

1992

  • Η χρήση ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό
  • Τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα (Τόμος Γ’): Η χρήση ουσιών στο γενικό πληθυσμό

1994

  • Τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα: Η διαχρονική πορεία της χρήσης

1996

  • Πρώτη Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ 1996
  • Οδηγός Θεραπευτικών Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Πρόληψης των Ουσιοεξαρτήσεων
  • General Report of Activities
  • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1996
  • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1966: Summary and Highlights
  • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)