1999

 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 1998
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 1998
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1997
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1998: Περίληψη και Βασικά Σημεία
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1999
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1999
 • General Report of Activities 1998
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Outreach Work Among Drug Users in Europe
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Evaluating the Treatment of Drug Abuse in the European Union
 • Report on the Risk Assessment of MBDB in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • Report on the Risk Assessment of 4-MTA in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • Guidelines for the Risk Assessment on New Synthetic Drugs
 • European Union Legal Text of Drugs (CD-Rom)
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)