2000

 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 1999
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 1999
 • Οδηγός για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων για την Πρόληψη Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών – Εγχειρίδιο για τους Υπεύθυνους Σχεδιασμού Προγραμμάτων και Αξιολόγησης
 • National Report 2000: GREECE
 • Οδηγός Υπηρεσιών Πρόληψης και Θεραπείας των Ουσιοεξαρτήσεων
 • Έλληνες Μαθητές: Υγεία, Σχολείο, Οικογένεια. Παγκόσμια Έρευνα για την Υγεία στο Μαθητικό Πληθυσμό
 • General Report of Activities 1999
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 2000
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2000
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Evaluation - A key tool for improving drug prevention
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Understanding and responding to drug use: The role of qualitative research
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Reviewing Current Practice in Drug-Substitution Treatment in the European Union
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)