2001

  • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2000
  • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2000
  • National Report 2001: GREECE
  • General Report of Activities 2000
  • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 2001
  • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2001
  • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Modelling Drug Use: Methods to quantify and understand hidden processes
  • EMCDDA INSIGHT SERIES: Injecting Drug Use, Risk Behaviour and Qualitative Research in the time of AIDS
  • EMCDDA MANUALS: Guidelines for the Evaluation of Outreach Work - A manual for practitioners
  • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)