2004

 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2003
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2003
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2003
 • National Report 2004: GREECE
 • ANNUAL REPORT 2004: The State of the Drugs Problem in the European Union and Norway
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία
 • Report on the Risk Assessment of 2C-I, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • Report on the Risk Assessment of TMA in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: An overview of cannabis Potency in Europea
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Hepatitis C and Injecting Drug Use: Impact, costs and policy options
 • DRUGS IN FOCUS: Evaluation of the European Union's 2000–04 Strategy and Action Plan
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Αξιολόγηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000-2004)
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)