2005

 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2004
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2004
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2004
 • National Report 2005: GREECE
 • ANNUAL REPORT 2005: The State of the Drugs Problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • ANNUAL REPORT 2005: SELECTED ISSUES
 • DRUGS IN FOCUS: Overdose – A major cause of avoidable death among young people
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Υπερβολική Δόση – Μια κύρια αιτία νεανικής θνησιμότητας που μπορεί να αποφευχθεί
 • DRUGS IN FOCUS: Comorbidity – Drug use and mental disorders
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Συννοσηρότητα – Χρήση ναρκωτικών και ψυχικές διαταραχές
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)