2007

 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2006
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2006
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2006
 • National Report 2007: GREECE
 • ANNUAL REPORT 2007: The State of the Drugs Problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • SELECTED ISSUES 2007: Drugs and Driving
 • SELECTED ISSUES 2007: Drug use and related problems among very young people (under 15 years old)
 • SELECTED ISSUES 2007: Cocaine and crack cocaine – A growing public health issue
 • Early Warning System on New Psychoactive Substances – Operating Guidelines: Risk Assessments
 • DRUGS IN FOCUS: Hallucinogenic mushrooms – The challenge of responding to naturally occurring substances in an electronic age
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Παραισθησιογόνα Μανιτάρια – Η ηλεκτρονική εποχή αντιμέτωπη με την πρόκληση των φυσικών ουσιών
 • DRUGS IN FOCUS: Drugs and Crime – A complex relationship
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ναρκωτικά και Εγκληματικότητα – Μια πολυσύνθετη σχέση
 • DRUGS IN FOCUS: Cocaine use in Europe – Implications for service delivery
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Χρήση Κοκαίνης στην Ευρώπη – Προβλήματα στην παροχή συναφών υπηρεσιών
 • EMCDDA MANUALS: Guidelines for the Evaluation of Treatment in the Field of Problem Drug Use
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)