2009

 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2009
 • Οδηγός Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Ουσιοεξαρτήσεων (ναρκωτικών και οινοπνευματωδών)
 • National Report 2009: GREECE
 • ANNUAL REPORT 2009: The state of the drugs problem in Europe
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • SELECTED ISSUES 2009: Polydrug use - Patterns and responses
 • SELECTED ISSUES 2009: Drug offences - Sentencing and other outcomes
 • EMCDDA Conference Proceedings: Identifying Europe’s information needs for effective drug policy
 • DRUGS IN FOCUS: Neurobiological research on drugs - Ethical and policy implications
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Νευροβιολογική Έρευνα για τα Ναρκωτικά – Ζητήματα δεοντολογίας και πολιτικής
 • DRUGS IN FOCUS: Responding to drug driving in Europe
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Αντιμετώπιση του Προβλήματος της Οδήγησης υπό την Επήρεια Ναρκωτικών στην Ευρώπη
 • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Addiction Neurobiology - Ethical and social implications
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Internet-based Drug Treatment Interventions
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)