2022

Χρήση ουσιών στον γενικό και τον μαθητικό πληθυσμό

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Χρήση ουσιών στον γενικό και τον μαθητικό πληθυσμό

Εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση υψηλού κινδύνου

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση υψηλού κινδύνου

Eλληνική βιβλιογραφία 2021

Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ 2021: Δημοσιευμένες εργασίες (περιλήψεις) Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

 

Αλκοόλ - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Οινοπνευματώδη: Έκταση της χρήσης και ανταπόκριση στα σχετικά προβλήματα

Αδικήματα και αγορά - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Αδικήματα και αγορά ναρκωτικών 

Σωφρονιστικά καταστήματα - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Σωφρονιστικά καταστήματα: Θεραπεία καιι υποστηρικτικές υπηρεσίες για προβλήματα χρήσης ουσιών 

Μείωση της βλάβης - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Ανταπόκριση στα προβλήματα υγείας των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών - Μείωση της βλάβης  

Θεραπεία - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Συμβουλευτική και θεραπεία για τις ουσιοεξαρτήσεις 

Πρόληψη - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Πρόληψη της χρήσης ουσιών και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών  

Πολιτική και Νομοθεσία infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Πολιτική και Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά 

Infographics_ΕτήσιαΈκθεση2022ΕΚΤΕΠΝ

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα από την Ετήσια Έκθεση 2022 στις εξής θεματικές:

Λοιμώδη και Θάνατοι - infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Λοιμώδη νοσήματα συνδεόμενα με χρήση ουσιών - Θάνατοι από υπερδοσολογία ψυχοδραστικών ουσιών 

Σύνοψη_ΕτήσιαΈκθεση2022ΕΚΤΕΠΝ

Η Ετήσια Έκθεση 2022 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.

EDR-el 2022

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση 2022 για τα Ναρκωτικά (στην ελληνική γλώσσα) παρουσιάζει τις τάσεις και τις εξελίξεις για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

EDR2022 cover

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση 2022 για τα Ναρκωτικά (στην αγγλική γλώσσα) παρουσιάζει τις τάσεις και τις εξελίξεις για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη.