2022

Εγχειρίδιο Ιατρικής Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων Σχετιζομένων με Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών

Το Εγχειρίδιο Ιατρικής Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων Σχετιζομένων με Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, ιατρών, νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων, στα βασικά σημεία συμπεριφοράς αλλά και στην απόκτηση δεξιοτήτων γι

Χρήση ουσιών στον γενικό και τον μαθητικό πληθυσμό

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Χρήση ουσιών στον γενικό και τον μαθητικό πληθυσμό

Εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση υψηλού κινδύνου

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση υψηλού κινδύνου

Eλληνική βιβλιογραφία 2021

Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ 2021: Δημοσιευμένες εργασίες (περιλήψεις) Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

 

Αλκοόλ - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Οινοπνευματώδη: Έκταση της χρήσης και ανταπόκριση στα σχετικά προβλήματα

Αδικήματα και αγορά - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Αδικήματα και αγορά ναρκωτικών 

Σωφρονιστικά καταστήματα - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Σωφρονιστικά καταστήματα: Θεραπεία καιι υποστηρικτικές υπηρεσίες για προβλήματα χρήσης ουσιών 

Μείωση της βλάβης - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Ανταπόκριση στα προβλήματα υγείας των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών - Μείωση της βλάβης  

Θεραπεία - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Συμβουλευτική και θεραπεία για τις ουσιοεξαρτήσεις 

Πρόληψη - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Πρόληψη της χρήσης ουσιών και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών  

Πολιτική και Νομοθεσία infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Πολιτική και Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά 

Infographics_ΕτήσιαΈκθεση2022ΕΚΤΕΠΝ

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα από την Ετήσια Έκθεση 2022 στις εξής θεματικές:

Λοιμώδη και Θάνατοι - infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Λοιμώδη νοσήματα συνδεόμενα με χρήση ουσιών - Θάνατοι από υπερδοσολογία ψυχοδραστικών ουσιών 

Σύνοψη_ΕτήσιαΈκθεση2022ΕΚΤΕΠΝ

Η Ετήσια Έκθεση 2022 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.

EDR-el 2022

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση 2022 για τα Ναρκωτικά (στην ελληνική γλώσσα) παρουσιάζει τις τάσεις και τις εξελίξεις για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

EDR2022 cover

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση 2022 για τα Ναρκωτικά (στην αγγλική γλώσσα) παρουσιάζει τις τάσεις και τις εξελίξεις για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη.