Εκδόσεις

Οι εκδόσεις του ΕΚΤΕΠΝ και των διεθνών συνεργατών του διατίθενται σε έντυπη μορφή από το ΕΚΤΕΠΝ κατόπιν αιτήματος. Είναι διαθέσιμες σε υπεύθυνους φορείς για τη χάραξη πολιτικής, σε επαγγελματίες υγείας στον τομέα των ναρκωτικών, σε πανεπιστημιακούς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό.

Επίσης, το ΕΚΤΕΠΝ διαθέτει βιβλιοθήκη σε θέματα εξαρτήσεων, στην οποία υπάρχουν ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και επιστημονικά άρθρα, τα κυριότερα ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά σε θέματα εξαρτήσεων, δημοσιευμένες εργασίες Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου σχετικά με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. 

Το ΕΚΤΕΠΝ εκδίδει σε ετήσια βάση την Έκθεση για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται όλες οι νέες εξελίξεις και οι τάσεις λεπτομερείς για όλες τις διαστάσεις του ζητήματος στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προέρχονται κυρίως από το Σύστημα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης που εφαρμόζει το ΕΚΤΕΠΝ και συλλέγονται από πανελλαδικό δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει περισσότερους από 800 φορείς και πρόσωπα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης και προώθησης του συγγραφικού έργου για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ Ελλήνων επιστημόνων, το ΕΚΤΕΠΝ εκδίδει σε ετήσια βάση την Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και την Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ, όπου παρέχονται οι δημοσιευμένες εργασίες Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, αντίστοιχα, καθώς και οι περιλήψεις τους. Για να καταχωρηθεί η εργασία σας στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ, πατήστε εδώ.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις εκδόσεις του ΕΚΤΕΠΝ που είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και όλες τις εκδόσεις του EMCDDA που είναι διαθέσιμες στην ελληνική γλώσσα. Περισσότερες εκδόσεις του EMCDDA μπορείτε βρείτε εδώ