Πρωτόκολλο Δείκτη Αίτησης Θεραπείας (ΔΑΘ) και Δείκτη Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών (ΔΕΜΑ)

Ο Οδηγός αυτός αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση προηγούμενων εκδόσεων του ΕΚΤΕΠΝ. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1996 (Επιστημονική επιμέλεια: Άννα Κοκκέβη). Επανεκδόθηκε το 2000 (Επιστημονική επιμέλεια: Ά. Κοκκέβη, σε συνεργασία με Ζ. Μακά, Κ. Πολιτικού) και το 2010 (Επιμέλεια: Α. Φωτίου, σε συνεργασία με τις Ι. Σιάμου και Α. Ανταράκη).

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο