Πρωτόκολλο Δείκτη Αίτησης Θεραπείας (ΔΑΘ) και Δείκτη Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών (ΔΕΜΑ) 2018

Ο Οδηγός αυτός (Επιμέλεια: Α. Φωτίου, σε συνεργασία με τις Α. Ανταράκη, Ε. Καναβού, Ε. Βλασσοπούλου) αποτελεί την πιο πρόσφατη, αναθεωρημένη έκδοση για την εφαρμογή του Δείκτη Αίτησης Θεραπείας (ΔΑΘ) και του Δείκτη Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών (ΔΕΜΑ). Ο πρώτος Οδηγός δημιουργήθηκε το 1996 (Επιστημονική επιμέλεια: Άννα Κοκκέβη), και επανεκδόθηκε το 2000, το 2010 και το 2013.

Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο