ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017: Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα

Η Ετήσια Έκθεση 2017 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα. 

Στην Έκθεση έχουν συμπεριληφθεί εξελίξεις στον τομέα της αντιμετώπισης των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών έως και την άνοιξη του 2018, ενώ τα στοιχεία αναφέρονται στο 2016. Η Έκθεση δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018. 

Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο