Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης 2017 του ΕΚΤΕΠΝ

Τα κύρια σημεία της Ετήσιας Έκθεσης 2017 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της Έκθεσης. 

Έχουν συμπεριληφθεί εξελίξεις στον τομέα της αντιμετώπισης των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών έως και την άνοιξη του 2018, ενώ τα στοιχεία αναφέρονται στο 2016. Η Έκθεση δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018. 

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης