Γραφήματα - Ετήσια Έκθεση 2022 ΕΚΤΕΠΝ

Τα γραφήματα της Ετήσιας Έκθεσης 2020 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της Έκθεσης.