Συνοπτικές απεικονίσεις δεδομένων │ Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα από την Ετήσια Έκθεση 2022 στις εξής θεματικές:

1. Χρήση ουσιών στον γενικό και τον μαθητικό πληθυσμό (σε μορφή jpg και pdf)
2. Άτομα που κάνουν χρήση υψηλού κινδύνου στον πληθυσμό (σε μορφή jpg και pdf)
3. Είσοδοι σε θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών
4. Λοιμώδη νοσήματα συνδεόμενα με χρήση ουσιών και θάνατοι (σε μορφή jpg και pdf)
5. Πολιτική και νομοθεσία για τα ναρκωτικά (σε μορφή jpg και pdf)
6. Πρόληψη της χρήσης ουσιών και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών (σε μορφή jpg και pdf)
7. Συμβουλευτική και θεραπεία για τις ουσιοεξαρτήσεις (σε μορφή jpg και pdf)
8. Επανένταξη στην κοινότητα ατόμων με προβλήματα χρήσης ουσιών
9. Ανταπόκριση στα προβλήματα υγείας - Μείωση της βλάβης (σε μορφή jpg και pdf)
10. Σωφρονιστικά καταστήματα: Θεραπεία καιι υποστηρικτικές υπηρεσίες για χρήση ουσιών (σε μορφή jpg και pdf)
11. Αδικήματα και αγορά ναρκωτικών (σε μορφή jpg και pdf)
12. Οινοπνευματώδη: Έκταση της χρήσης και ανταπόκριση στα σχετικά προβλήματα (σε μορφή jpg και pdf)

Συμπληρωματικό υλικό από Ετήσια Έκθεση 2022 του ΕΚΤΕΠΝ.

 

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης