Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης 2022του ΕΚΤΕΠΝ

Η Ετήσια Έκθεση 2022 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.

Στην Έκθεση έχουν συμπεριληφθεί εξελίξεις στον τομέα της αντιμετώπισης των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών έως και την άνοιξη του 2022, ενώ τα περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στο 2020.

 

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο