Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2022

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση 2022 για τα Ναρκωτικά (στην ελληνική γλώσσα) παρουσιάζει τις τάσεις και τις εξελίξεις για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο