Εγχειρίδιο Ιατρικής Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων Σχετιζομένων με Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών

Το Εγχειρίδιο Ιατρικής Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων Σχετιζομένων με Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, ιατρών, νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων, στα βασικά σημεία συμπεριφοράς αλλά και στην απόκτηση δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση επειγόντων συμβαμάτων σχετικών με την ουσιοεξάρτηση. Μια πρωτοβουλία του Εθνικού Συντονιστή για τα Ναρκωτικά και των συνεργατών του στον αγώνα ενάντια στο στίγμα. 

Επιμέλεια: Κ. Νικολάου, Κ. Κοκκώλης, Χ. Μπότση

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης