Πρόσφατες εκδόσεις

EDR2024

Η Έκθεση παρέχει την πιο πρόσφατη επισκόπηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τα αναδυόμενα ζητήματα που αφορούν τη διακίνηση και τη χρήση ουσιών στην Ευρώπη. 

ΕΕ2023

Η Ετήσια Έκθεση 2023 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.

ΕΕ2022

Η Ετήσια Έκθεση 2022 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.

Infographics_ΕτήσιαΈκθεση2022ΕΚΤΕΠΝ

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα από την Ετήσια Έκθεση 2022 στις εξής θεματικές:

Eλληνική βιβλιογραφία 2021

Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ 2021: Δημοσιευμένες εργασίες (περιλήψεις) Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

 

Η Έκθεση παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα από την εφαρμογή στην Ελλάδα του προγράμματος του Eυρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) για τον ιατρικό έλεγχο και τη θεραπεία της ηπατίτιδας C.

EDR-el 2022

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση 2022 για τα Ναρκωτικά (στην ελληνική γλώσσα) παρουσιάζει τις τάσεις και τις εξελίξεις για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

EDR2023

Η Έκθεση παρέχει την πιο πρόσφατη επισκόπηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τα αναδυόμενα ζητήματα που αφορούν τα ναρκωτικά στην Ευρώπη.

EUPC el

Το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για την Πρόληψη περιλαμβάνει βασικό υλικό για την εισαγωγή στην επιστήμη της πρόληψης και των επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και στρατηγικών.

ΕΕ2023

Η Ετήσια Έκθεση 2023 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.