Προσωπικό του ΕΚΤΕΠΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Μανίνα Τερζίδου (ψυχολόγος, MPhil)
 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Αναστάσιος (Τάσος) Φωτίου, Υπεύθυνος Τομέα (κοινωνιολόγος, PhD)
Αργυρώ (Ρούλα) Ανταράκη (στατιστικός, MSc)
Ελευθερία Καναβού (στατιστικός, MSc)
 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Ιουλία Μπάφη, Υπεύθυνη Τομέα (ψυχολόγος, MSc)
Ελευθερία Καναβού (στατιστικός, MSc)
Ευαγγελία (Λία) Μαλέττου (στατιστικός, MSc)
Αθανασία (Σόνια) Παπαδοπούλου (ψυχολόγος, ΜΑ)
Ιωάννα Σιάμου (κοινωνιολόγος, ΜΑ)
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΠ) Ιωάννα Σιάμου, Υπεύθυνη ΣΕΠ (κοινωνιολόγος, ΜΑ)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ Ιωάννα Σιάμου, Υπεύθυνη Τομέα (κοινωνιολόγος, ΜΑ)
Ευαγγελία (Λία) Μαλέττου (στατιστικός, MSc)
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Πετρούλα Πρασσά, Υπεύθυνη διοικητικού συντονισμού και εκδόσεων)
Βλασσοπούλου Έφη (διοικητική στήριξη και διαχείριση στοιχείων)
Λεοντιάδης Συλβέστρος (τεχνική υποστήριξη)
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άννα Κοκκέβη (ψυχολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ)
Clive Richardson (Καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής)
Χαρά Σπηλιοπούλου (Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ)