Προσωπικό του ΕΚΤΕΠΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Ιουλία Μπάφη (ψυχολόγος, MSc)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αργυρώ (Ρούλα) Ανταράκη (στατιστικός, MSc)
Ελευθερία Καναβού (στατιστικός, MSc)
Ευαγγελία (Λία) Μαλέττου (στατιστικός, MSc)
Αθανασία (Σόνια) Παπαδοπούλου (ψυχολόγος, ΜΑ)
Ιωάννα Σιάμου, Υπεύθυνη ΣΕΠ & Αλκοόλ (κοινωνιολόγος, ΜΑ)
Αναστάσιος (Τάσος) Φωτίου, Υπεύθυνος Τομέα (κοινωνιολόγος, PhD)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Πετρούλα Πρασσά, Υπεύθυνη διοικητικού συντονισμού και εκδόσεων)
Βλασσοπούλου Έφη (διοικητική στήριξη και διαχείριση στοιχείων)
Λεοντιάδης Συλβέστρος (τεχνική υποστήριξη)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Άννα Κοκκέβη (ψυχολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ)
Clive Richardson (Ομότιμος Καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής)
Χαρά Σπηλιοπούλου (Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ)