ΕΣΥΝΑΡ

Εγχειρίδιο Ιατρικής Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων Σχετιζομένων με Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών

Το Εγχειρίδιο Ιατρικής Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων Σχετιζομένων με Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, ιατρών, νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων, στα βασικά σημεία συμπεριφοράς αλλά και στην απόκτηση δεξιοτήτων γι