Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ

ΕΕ2023

Η Ετήσια Έκθεση 2023 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.

ΕΕ2022

Η Ετήσια Έκθεση 2022 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.

Χρήση ουσιών στον γενικό και τον μαθητικό πληθυσμό

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Χρήση ουσιών στον γενικό και τον μαθητικό πληθυσμό

Εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση υψηλού κινδύνου

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση υψηλού κινδύνου

Αλκοόλ - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Οινοπνευματώδη: Έκταση της χρήσης και ανταπόκριση στα σχετικά προβλήματα

Αδικήματα και αγορά - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Αδικήματα και αγορά ναρκωτικών 

Σωφρονιστικά καταστήματα - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Σωφρονιστικά καταστήματα: Θεραπεία καιι υποστηρικτικές υπηρεσίες για προβλήματα χρήσης ουσιών 

Μείωση της βλάβης - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Ανταπόκριση στα προβλήματα υγείας των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών - Μείωση της βλάβης  

Θεραπεία - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Συμβουλευτική και θεραπεία για τις ουσιοεξαρτήσεις 

Πρόληψη - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Πρόληψη της χρήσης ουσιών και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών  

Πολιτική και Νομοθεσία infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Πολιτική και Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά 

Infographics_ΕτήσιαΈκθεση2022ΕΚΤΕΠΝ

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα από την Ετήσια Έκθεση 2022 στις εξής θεματικές:

Λοιμώδη και Θάνατοι - infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Λοιμώδη νοσήματα συνδεόμενα με χρήση ουσιών - Θάνατοι από υπερδοσολογία ψυχοδραστικών ουσιών 

Σύνοψη_ΕτήσιαΈκθεση2022ΕΚΤΕΠΝ

Η Ετήσια Έκθεση 2022 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020: Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα

Η Ετήσια Έκθεση 2020 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα. 

Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης 2020 του ΕΚΤΕΠΝ

Τα κύρια σημεία της Ετήσιας Έκθεσης 2020 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της Έκθεσης. 

Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης 2019 του ΕΚΤΕΠΝ

Τα κύρια σημεία της Ετήσιας Έκθεσης 2019 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της Έκθεσης. 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019: Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα

Η Ετήσια Έκθεση 2019 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα. 

Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης 2018 του ΕΚΤΕΠΝ

Τα κύρια σημεία της Ετήσιας Έκθεσης 2017 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της Έκθεσης. 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017: Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα

Η Ετήσια Έκθεση 2017 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα. 

Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης 2018 του ΕΚΤΕΠΝ

Τα κύρια σημεία της Ετήσιας Έκθεσης 2018 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της Έκθεσης. 

Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα

Η Ετήσια Έκθεση 2018 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.