Πρόληψη

EMCDDA-EUPC

Η έκδοση του EMCDDA, European Prevention Curriculum (EUPC), αποτελεί το βασικό εκπαιδευτικό υλικό του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Πρόληψη». Αποτελεί επίσης βασικό υλικό για την εισαγωγή στην επιστήμη της πρόληψης και των επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων.

European Drug Prevention Quality Standards

Το βασικό εγχειρίδιο (στην αγγλική γλώσσα) των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Ποιότητας στον τομέα της Πρόληψης (ΕυΠρο). Αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή των ΕυΠρο μέσα από τα οκτώ στάδια που συγκροτούν τον ‘κύκλο πρόληψης’.

Τα 71 Κέντρα Πρόληψης: Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2009.

Εγχειρίδιο για την πρόληψη της ουσιοεξάρτησης: Κατευθυντήριες γραμμές και σχεδιασμός παρεμβάσεων

Το Εγχειρίδιο αυτό αποτελεί εργαλείο στον τομέα της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης.

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας για την πρόληψη της χρήσης των ουσιών

Συνοπτικός οδηγός των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Ποιότητας στον τομέα της Πρόληψης (ΕυΠρο): Συνοπτική περιγραφή των ΕυΠρο μέσα από τα οκτώ στάδια που συγκροτούν τον ‘κύκλο πρόληψης’, καθώς και ένα έντυπο με πίνακα με τις βασικές προδιαγραφές κάθε σταδίου που μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τον σχεδιασμό