ΟΚΑΝΑ / Δ.Υ.ΠΕ. Στερεάς Ελλάδας - Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας