ΜΟΘΕ Ρόδου

Διεύθυνση
Ερυθρού Σταυρού & Παπαλουκά, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος
Τηλέφωνο
22410 78171
Email
okanarodou@hotmail.com
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00-16.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
140 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 21 ετών
Γίνονται δεκτοί
1. Χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών με κύρια ουσία χρήσης τα οπιοειδή 2. Χρήστες με διαγνωσμένο ψυχιατρικό πρόβλημα
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Δεν υπάρχει προβλεπόμενη διάρκεια

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Υποκατάσταση (βουπρενορφίνη)
 • Βραχείες παρεμβάσεις
 • Προσωποκεντρική προσέγγιση

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα (εντός δομής και με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Ψυχιατρική περίθαλψη (εντός δομής και με παραπομπή σε άλλη δομή)
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής 
 • Διαχείριση περιστατικού
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές υγείας (e-health) 
 • Στεγαστική βοήθεια (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Εκπαίδευση/ Κατάρτιση (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Εύρεση εργασίας (με παραπομπή σε άλλη δομή)
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς