Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, θεραπευτικό πρόγραμμα

Διεύθυνση
Μαγνησίας 25, Τ.Κ. 11251, Άγιος Παντελεήμονας, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3847700
Email
info@kethea-endrasi.gr
Δυναμικότητα σε θέσεις
30 άτομα
Γίνονται δεκτοί
Αποφυλακισμένοι χρήστες
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

2 έτη

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Μοντέλο κοινωνικής αλλαγής Prochaska και Diclemente
 • Συνέντευξη κινητοποίησης
 • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
 • Εξατομικευμένη θεραπεία σε συνδυασμό με τεχνικές ομαδικής θεραπείας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Ψυχιατρική κάλυψη
 • Βασική ιατρική φροντίδα (με παραπομπή σε άλλον φορέα)
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Μεταθεραπευτική φροντίδα (Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις, ατομική συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία, ομάδες αυτοβοήθειας, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, νομική υποστήριξη)
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Στεγαστική βοήθεια/ ξενώνας
 • Νομική βοήθεια  
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Επαγγελματική κατάρτιση

 

Εκπαίδευση:

 • Διδασκαλία ξένης γλώσσας
 • Διδασκαλία πληροφορικής 
 • Μαθήματα θεάτρου, γυμναστικής και ζωγραφικής

 

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:

 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Υποτροφίες σε ΙΕΚ και Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών
 • Δημόσια ΙΕΚ/ Ιδιωτικά ΙΕΚ/ Σεμινάρια/ Ιδιωτικές σχολές

 

Πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας:

 • Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας/ επιχορηγήσεις
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών/ επαγγελματικών αναγκών
 • Κατεύθυνση σε εκπαιδευτικές/ επαγγελματικές επιλογές
 • Διαθέσιμες παραγωγικές μονάδες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Βοήθεια για την εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών ενώσεων
 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με εργοδότες κια φορείς αγοράς/ διαμεσολάβηση
 • Νομική αντιπροσώπευση
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας/ σύνταξης βιογραφικού
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς