Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, θεραπευτικό πρόγραμμα Φροντίδας εφήβων και νεαρών ενηλίκων