Πρόγραμμα ομαδικής υποστήριξης μελών και οικογενειών με προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ