Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ Καλαμάτας, θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής