Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ,θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων