Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,πρόγραμμα άμεσης πρόσβασης