Μονάδα Βραχύχρονης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ, πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης για εφήβους