Δομή Έγκαιρης Παρέμβασης και Φιλοξενίας για εφήβους και νεαρούς ενήλικες, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ