Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Μονάδα Τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Σχολείο 18 ΑΝΩ»