Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Ανοικτού Προγράμματος Εξαρτημένων Γονέων ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, πρόγραμμα εξωτερικής παραμονής ενηλίκων