Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, Μονάδα Συμβουλευτικής και Επανένταξης Ιωαννίνων