Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ Καλαμάτας, θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων