Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης -ΚΕΚΥΠ- ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας εφήβων και νεαρών ενηλίκων