Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ