Συµβουλευτικός και Θεραπευτικός Σταθµός , Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια