Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ Καλαμάτας, θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων