Ιατρείο Αλκοολογίας

Διεύθυνση
Π.Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο Αχαϊας
Τηλέφωνο
2610 999484
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Τετάρτη, 12.00-14.00
 

Δυναμικότητα σε θέσεις
Περίπου 15-20 άτομα μηνιαίως
'Οριο ηλικίας
Άνω των 18 ετών
Γίνονται δεκτοί
Άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Περίπου 15 μέρες

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
  • Παθολογική εξέταση (με εργαστηριακό έλεγχο)
  • Ψυχιατρική εξέταση
Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Ενημέρωση για τις διαθέσιμες δομές σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάρτησης από το αλκοόλ
Χάρτης