Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων (ΚΑΤΚ) Ελαιώνα Θηβών

Διεύθυνση
Ελαιώνας Θηβών
Τηλέφωνο
22620 71768, 71747
Email
katketh1@gmail.com
Δυναμικότητα σε θέσεις
60 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 21 ετών
Γίνονται δεκτοί
Άνδρες και γυναίκες κρατούμενοι χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών που: η ποινή τους έχει διάρκεια μικρότερη από 12 έτη / έχουν εκτίσει το 1/5 της ποινής τους
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Α΄ φάση - προετοιμασία, κινητοποίηση
(των ανδρών πραγματοποιείται στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού και των γυναικών στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας): 2 μήνες

Β΄ φάση-μεταβατική                                                                                                                                                                                                                                    (πραγματοποιείται στο Κ.Α.Τ.Κ. ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες): 4 μήνες

Γ΄ φάση-ψυχική απεξάρτηση                                                                                                                                                                                                                    (πραγματοποιείται στο Κ.Α.Τ.Κ. ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες): 6 μήνες

Δ΄ φάση                                                                                                                                                                                                                                                      (πραγματοποιείται σε χώρο εκτός του Κ.Α.Τ.Κ.): 12 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT)
 • Προσέγγιση Θεραπευτικής Κοινότητας
 • Ψυχοδυναμική προσέγγιση
 • Συστημική προσέγγιση

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα 
 • Ψυχιατρική περίθαλψη 
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Διαχείριση περιστατικού
 • Κινητοποιητική Συνέντευξη
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Εκπαίδευση/ Κατάρτιση
 • Νομική υποστήριξη  
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές υγείας (e-health)
 • Στεγαστική βοήθεια (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Συμβουλευτική διαχείρισης οικονομικών θεμάτων (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Εύρεση εργασίας (με παραπομπή σε άλλη δομή)
Χάρτης